2018-03-29

Zmiany, zmiany, zmiany…

Najprawdopodobniej w czerwcu wejdzie w życie ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, której projekt został przyjęty przez radę ministrów
20 lutego br. Planowane zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych są rewolucyjne.

O „Polskiej Strefie Inwestycji” mówiono szczegółowo podczas śniadania podatkowego, zorganizowanego w środę 28 marca przez Deloitte i Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., we współpracy z Gminą Goleniów i Abena Polska Sp. z o.o. Do Goleniowskiego Parku Przemysłowego przybyli przedstawiciele firm, których planowane zmiany mogą dotyczyć, w tym Abena, Akala Faraone, Asprod, BBP, Bestseller, Drobimex, Gryfitlab, Mondi, sia Abrasives i TTS. Swoją wiedzą w zakresie działania SSE podzielili się Krzysztof Wojtowicz, partner associate w Deloitte, i Andrzej Kail, dyrektor marketingu w KSSSE.

Znacząco rozszerzony zostanie zasięg terytorialny wsparcia o tereny inwestycyjne w całej Polsce, również poza terenami objętymi statusem SSE. Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony, w przypadku powiatu goleniowskiego na okres 12 lub – w przypadku inwestycji znajdującej się w granicach SSE – 15 lat. Nowy instrument wsparcia oparty o zwolnienia podatkowe powiązany będzie z relacją średniej stopy bezrobocia w kraju do średniej stopy bezrobocia w powiecie. Dostępny będzie dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe, rozumiane jako nakłady inwestycyjne (dla powiatu goleniowskiego, bazując na ostatnich danych GUS, będzie to min. 60 mln zł dla dużych przedsiębiorców, 12 mln zł dla średnich,
3 mln zł dla małych i 1,2 mln zł dla mikroprzedsiębiorców).

Przewiduje się również kryteria jakościowe, m.in. stworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, inwestycje w branże zgodne z aktualną polityką rozwoju kraju, eksport produktów lub usług, rozwój klastrów sektorowych, działalność badawczo-rozwojowa, inwestycje na obszarach o wysokim bezrobociu, wielkość przedsiębiorstwa, lokalizacja inwestycji, współpraca ze szkołami branżowymi, wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Maksymalna intensywność wsparcia dla powiatu goleniowskiego dla dużych przedsiębiorców wynosić będzie 35% nakładów inwestycyjnych. Powiat goleniowski pozostanie w obszarze działania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Powołana do życia ma być nowa instytucja Rady Obszaru.

Warunki dla inwestycji dotychczas zrealizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych mają pozostać niezmienione.

Menu serwisu