2016-04-20

[:pl]Z ziemi szwajcarskiej do Polski[:]

[:pl]Należąca do Grupy Bosch spółka sia Abrasives AG z siedzibą w szwajcarskim Frauenfeld planuje przejąć udziały swojego polskiego partnera, spółki BTS (Biuro Technologiczne) z siedzibą w Goleniowie. Umowy w tej sprawie zostały podpisane 19 kwietnia 2016 r.

BTS Sp. z o.o. zatrudnia około stu pracowników i od ponad 25 lat jest partnerem spółki sia Abrasives, odpowiedzialnym za konfekcjonowanie i lokalną dystrybucję systemów szlifowania w Polsce i w krajach bałtyckich. Strony uzgodniły, że kwota transakcji nie zostanie podana do publicznej wiadomości, a sama transakcja wymaga jeszcze akceptacji odpowiednich organów antymonopolowych.

Spółka BTS posiada szerokie doświadczenie w produkcji i magazynowaniu oraz dobre połączenia logistyczne. Planuje stopniowo rozszerzać swoją działalność prowadzoną dla sia Abrasives, a także przejąć produkcję systemów szlifowania oraz magazynowania materiałów bazowych, które obecnie są zlokalizowane w Szwajcarii.

Martin Küper, dyrektor generalny spółki sia Abrasives w Frauenfeld powiedział:
BTS jest od wielu lat naszym niezawodnym i odnoszącym sukcesy partnerem. Akwizycja spółki zapewni nam utrzymanie wysokiej jakości konwersji systemów szlifowania. Równocześnie spółka sia Abrasives ugruntuje swoją pozycję wiodącego dostawcy systemów szlifowania na rosnącym rynku Europy Wschodniej.

Piotr Jaszczak, prezes zarządu BTS Sp. z o.o. dodaje: Firma sia Abrasives zawsze była w naszym DNA, od początku rozwijaliśmy BTS przy wsparciu szwajcarskich partnerów, kładąc nacisk na jakość, technologię i rzetelność wobec kontrahentów. Po 25 latach współpracy staniemy się pełnoprawnym członkiem rodziny
sia Abrasives. Dla naszych klientów oznacza to bieżący dostęp do wyjątkowych szwajcarskich osiągnięć w zakresie systemów szlifowania. Z kolei dla Goleniowa i całego regionu oraz dla pracowników i ich rodzin jest to szansa na rozwój i ważny krok w kierunku przyszłości.

Inwestor nabył już grunty niezbędne do rozbudowy obecnego zakładu. Zatrudnienie może wzrosnąć do kilkuset osób, co uczyni z sia Abrasives trzeciego co do wielkości pracodawcę w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Rozwój firmy wiązać się będzie z budową jednej z największych hal produkcyjno-magazynowych w tym miejscu.

Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami BTS i sia Abrasives, inwestycję zapowiedział również burmistrz Robert Krupowicz: Rozbudowa, której szczegóły poznaliśmy dzisiaj, spowoduje wzmożenie ruchu ciężarówek na ulicy Prostej.
Dlatego Gmina Goleniów przystąpi niezwłocznie co budowy nowej drogi w parku przemysłowym, która nie tylko ułatwi transport materiałów ściernych, ale jednocześnie uwolni nowe tereny inwestycyjne gminy.
[:]

Menu serwisu