2017-10-16

ZAZ już widać

W szybkim tempie posuwa się budowa Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym znajdą pracę dorosłe osoby niepełnosprawne, nie tylko z Gminy Goleniów.

ZAZ powstaje na należącej do gminy działce na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Podniesiono poziom terenu, gotowe są też fundamenty całego kompleksu budynków, obecnie wznoszone są ściany. W listopadzie zacznie się budowa dachu, zimą rozpoczną się prace we wnętrzu budynku. Cała inwestycja ma być gotowa do końca przyszłego roku, a od stycznia 2019 Zakład Aktywności Zawodowej ma zacząć normalną pracę. Będzie zatrudniać 115 osób niepełnosprawnych oraz 35 osób w pełni sprawnych, zapewniających pomoc i obsługę. ZAZ nie tylko zapewni pracę osobom, które do tej pory nie mogły jej znaleźć, ale również niezbędną rehabilitację. Firma będzie działać na zasadach rynkowych, korzystając zarazem ze wsparcia finansowego z PFRON. Ma świadczyć kilka rodzajów usług, w tym prowadzić pralnię odzieży roboczej, myjnię samochodów osobowych, catering, sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych.

Inwestycja będzie kosztować 16,5 mln zł, w tym 9 mln dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.

Menu serwisu