2021-05-31

Zapraszamy do udziału w I Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy!

Gmina Goleniów we współpracy z Fundacją Kultury Bezpieczeństwa wdraża program  prewencyjny INWESTUJĘ W BEZPIECZEŃSTWO.
Zachęcamy do współpracy w tym zakresie!

INWESTUJĘ W BEZPIECZEŃSTWO to unikalny program stworzony przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa (mieszczącą się na terenie GPP), który powstał w celu realizacji strategii kultury bezpieczeństwa oraz wprowadzania długofalowych, pozytywnych zmian w kwestii postrzegania bezpieczeństwa.
Wprowadzana inicjatywa ma na celu podnoszenie świadomości i wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, w tym reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, poprzez praktyczne szkolenia pracowników oraz utrwalanie i propagowanie jej za pomocą rywalizacji.

Jednym z kluczowych działań projektu są trwające dwa dni MISTRZOSTWA GOLENIOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY, do których chętne firmy wytypują 5-6 przedstawicieli.
Atutem wydarzenia jest zawarte w programie szkolenie z udzielania pomocy medycznej i ratowania życia. W realizacji działań udział biorą lekarze i ratownicy czynnie działający w Systemie Ratownictwa Medycznego – zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zawody będą miały postać konkurencji medycznych, inscenizacji zdarzeń wypadkowych, z którymi pracownik może spotkać się na stanowisku pracy i w codziennym życiu. Inscenizacje są bardzo profesjonalnie i realistycznie przygotowane, do pozoracji ran wykorzystywany jest sprzęt używany w charakteryzacji filmowej i teatralnej.
Wieloletnia koncepcja programu zakłada, że Mistrzostwa będą imprezą cykliczną, mamy więc nadzieję, że coraz więcej firm będzie chciało rywalizować o tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy GPP, a tym samym mecenasa budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Program Inwestuję w Bezpieczeństwo będzie skutkował kreowaniem pozytywnego wizerunku uczestniczących w nim firm i przekona inne przedsiębiorstwa do aktywnego udziału w działaniach prewencyjnych z obszaru bezpieczeństwa pracy.
Realizacja projektu będzie miała również wpływ na podniesienie rangi Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Mając na uwadze hasło: „good safety is good business”, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji można uzyskać:
Kinga Kurcz, Fundacja Kultury Bezpieczeństwa, tel: 730 853 161
Anna Szczerba, Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, tel 669 71 21 71

 

Menu serwisu