2015-04-29

Zakład Aktywności Zawodowej w GPP

[:pl]Spotkanie, które odbyło się 28 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta jest pierwszym krokiem do stworzenia w Goleniowie – a dokładniej, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego – zakładu aktywności zawodowej.

ZAZ to jednostka wyodrębniona ze struktur gminnych, powiatowych lub przez fundacje, które w statucie mają za zadanie rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Tworzony jest w celu zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie intelektualne lub chorobę psychiczną. Przygotowuje również osoby niepełnosprawne do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę indywidualnych możliwości tych osób oraz wspiera je w rehabilitacji.

Wtorkowe spotkanie służyło przede wszystkim zorientowaniu się, jakie kierunki aktywności zawodowej byłyby potrzebne osobom niepełnosprawnym, by z czasem mogły one być zatrudnione na otwartym rynku pracy. Zebrano kontakty od osób bezpośrednio zainteresowanych powstaniem zakładu aktywności zawodowej (głównie od rodziców osób niepełnosprawnych). Planowane są wyjazdy do ZAZ-ów działających w Kołobrzegu i Dobrej, aby w praktyce poznać działanie tych ośrodków.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Robert Krupowicz, zastępca burmistrza Henryk Zajko, wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz Stanisławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, radna Agata Wilińska-Onyśko oraz Maria Kurek, przedstawicielka ośrodka w Dobrej.

W sprawach związanych z powołaniem na terenie GPP Zakładu Aktywności Zawodowej prosimy o kontakt na adres email: zaz@goleniow.pl.[:en]Spotkanie, które odbyło się 28 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta jest pierwszym krokiem do stworzenia w Goleniowie – a dokładniej, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego – zakładu aktywności zawodowej.

ZAZ to jednostka wyodrębniona ze struktur gminnych, powiatowych lub przez fundacje, które w statucie mają za zadanie rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Tworzony jest w celu zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie intelektualne lub chorobę psychiczną. Przygotowuje również osoby niepełnosprawne do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę indywidualnych możliwości tych osób oraz wspiera je w rehabilitacji.

Wtorkowe spotkanie służyło przede wszystkim zorientowaniu się, jakie kierunki aktywności zawodowej byłyby potrzebne osobom niepełnosprawnym, by z czasem mogły one być zatrudnione na otwartym rynku pracy. Zebrano kontakty od osób bezpośrednio zainteresowanych powstaniem zakładu aktywności zawodowej (głównie od rodziców osób niepełnosprawnych). Planowane są wyjazdy do ZAZ-ów działających w Kołobrzegu i Dobrej, aby w praktyce poznać działanie tych ośrodków.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Robert Krupowicz, zastępca burmistrza Henryk Zajko, wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz Stanisławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, radna Agata Wilińska-Onyśko oraz Maria Kurek, przedstawicielka ośrodka w Dobrej.

W sprawach związanych z powołaniem na terenie GPP Zakładu Aktywności Zawodowej prosimy o kontakt na adres email: zaz@goleniow.pl.[:]

Menu serwisu