2015-02-26

[:pl]Zajmie się sprawami GPP[:en]Zajmie się sprawami GPP[:]

[:pl]Paweł Bartoszewski, dotychczasowy dyrektor operacyjny w Szczecińskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., z dniem 2 marca 2015 zostanie zatrudniony na stanowisku doradcy burmistrza Gminy Goleniów ds. Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Paweł Bartoszewski będzie odpowiedzialny za całość spraw związanych z rozwijaniem funkcjonującego od 2002 roku Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP), zarządzanego przez Gminę Goleniów. W szczególności będą to:

1. Obsługa inwestorów zainteresowanych działalnością w GPP: podmiotów, które dopiero zamierzają inwestować oraz podmiotów, które już w nim funkcjonują, a chcą rozwijać swoje przedsięwzięcia.

2. Promocja potencjału inwestycyjnego GPP i Goleniowa: zacieśnianie współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną, której podstrefa funkcjonuje w GPP; aktualizacja materiałów informacyjno-promocyjnych i ich dystrybucja do odpowiednich instytucji (PAIiIZ, wybrane ambasady); realizacja profesjonalnego serwisu internetowego GPP; ścisła współpraca z wojewódzkim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, PAIiIZ i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie inwestorów; zdobywanie środków zewnętrznych na powyższe działania.

3. Rozwijanie goleniowskiej oferty inwestycyjnej: zachęcanie deweloperów do budowy w GPP hal pod wynajem dla przyszłych inwestorów; koordynacja działań związanych z budową w GPP Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Paweł Bartoszewski przez ostatni rok pracował w Szczecińskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o. Wcześniej przez prawie 6 lat kierował Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ocenionym w roku 2013 jako drugie pod względem wyników w Polsce.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, ma dyplom MBA tego uniwersytetu. Biegle zna język angielski.[:en]Paweł Bartoszewski, dotychczasowy dyrektor operacyjny w Szczecińskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o., z dniem 2 marca 2015 zostanie zatrudniony na stanowisku doradcy burmistrza Gminy Goleniów ds. Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Paweł Bartoszewski będzie odpowiedzialny za całość spraw związanych z rozwijaniem funkcjonującego od 2002 roku Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP), zarządzanego przez Gminę Goleniów. W szczególności będą to:

1. obsługa inwestorów zainteresowanych działalnością w GPP: podmiotów, które dopiero zamierzają inwestować oraz podmiotów, które już w nim funkcjonują, a chcą rozwijać swoje przedsięwzięcia.

2. promocja potencjału inwestycyjnego GPP i Goleniowa: zacieśnianie współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną, której podstrefa funkcjonuje w GPP; aktualizacja materiałów informacyjno-promocyjnych i ich dystrybucja do odpowiednich instytucji (PAIiIZ, wybrane ambasady); realizacja profesjonalnego serwisu internetowego GPP; ścisła współpraca z wojewódzkim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, PAIiIZ i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie inwestorów; zdobywanie środków zewnętrznych na powyższe działania.

3. rozwijanie goleniowskiej oferty inwestycyjnej: zachęcanie deweloperów do budowy w GPP hal pod wynajem dla przyszłych inwestorów; koordynacja działań związanych z budową w GPP Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Paweł Bartoszewski przez ostatni rok pracował w Szczecińskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o. Wcześniej przez prawie 6 lat kierował Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ocenionym w roku 2013 jako drugie pod względem wyników w Polsce.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, ma dyplom MBA tego uniwersytetu. Biegle zna język angielski.[:]

Menu serwisu