2017-04-21

Zachodniopomorskie firmy bez kompleksów w UE

Lokalne firmy, produkty i usługi mogą wspierać budowę prestiżu Pomorza Zachodniego. Stojące przed polskimi firmami wyzwania na rynkach UE,
a także działaniach Komisji Europejskiej na rzecz przedsiębiorców, były głównymi tematami spotkania z Elżbietą Bieńkowską, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

To na Pomorzu Zachodnim w ostatnich latach najszybciej spadało bezrobocie w Polsce. To tu stopa wzrostu produktu krajowego brutto wśród regionów była jedną z najwyższych w kraju. Gdyby nie wysiłek zachodniopomorskich przedsiębiorców,
nie udało by się tego osiągnąć. Dalszy wzrost wiedzie m.in. przez zdobywanie zachodnich rynków.

Samorząd i świat gospodarki wykonały olbrzymią pracę, by zbudować klimat do współpracy na rzecz wspólnego rozwoju. Dzisiejszym wyzwaniem jest dalsza pomoc we wkraczaniu na rynki zachodnie, bo mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to nie zawsze jest to łatwe. Nasze spotkanie może podpowiedzieć, jak te bariery przełamać. Jest tu wiele firm, które pokazały, że można wzrastać i równocześnie odpowiedzialnie troszczyć się o pracowników. – przywitał uczestników spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodzące tak na Pomorzu Zachodnim, jak i w regionalnej gospodarce zmiany potwierdziła Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, która podkreślała, że jest to pośrednio efektem licznych inwestycji drogowych. Przyznała również, że problemy unijnego rynku wewnętrznego, jednego z fundamentów europejskiej integracji, ustępują w chwili obecnej takim kwestiom jak uchodźcy, zbliżające się w kilku krajach wybory,
czy sprawy przyszłego budżetu i kolejnej unijnej perspektywy, a także dalszy kształt polityki spójności.

Rozmawiam z przedsiębiorcami i znam bariery, z jakimi się spotykacie na co dzień. Po tych trzynastu latach w Unii dorobiliśmy się klasy silnych przedsiębiorstw, konkurujących na rynkach zachodnich jakością, a nie ceną. Podobnie zresztą
jak Czesi czy Słowacy. By działać na europejskich rynkach przeszkadza wam protekcjonizm, który jest bezprawny. Dotyka to np. firmy transportowe. Gdyby nie było Komisji Europejskiej, to nie było by się do kogo zwracać. W przypadku Niemiec i Francji, a wkrótce także i Austrii, prowadzone są postępowania wyjaśniające.
My wymuszamy na krajach członkowskich zmiany, niestety trwają one zbyt długo.
 – mówiła Bieńkowska i wyjaśniła, jakie w ostatnim czasie rozwiązania dla wzmocnienia wspólnego rynku zaproponowała Komisja Europejska. To m.in. informatyczna
e-karta, którą może wyrobić każde przedsiębiorstwo w swoim kraju. Gromadzone na niej certyfikaty, pozwolenia czy uprawnienia będą przez ojczystą administrację udostępniane innym krajom, w których firma chce rozwijać działalność. Wprowadzenie systemu mocno blokują jednak Niemcy czy Francja.

Kolejnym przykładem nadmiernego protekcjonizmu są regulacje wykonywania zawodów. Celem Unii jest poszerzanie swobody gospodarczej, który jest dziś widoczny w przepływie towarów. Szacuje się, że osiągnął on poziom 70-80% liberalizacji. W przypadku przepływu usług, wskaźnik sięga zaledwie około 30%,
i to pomimo funkcjonowania dyrektywy usługowej, która zakazuje protekcjonizmu.

Ja muszę wiedzieć co się dzieje. Jak ktoś państwa nie wpuszcza i nie pozwala działać za granicą, to piszcie do Komisji Europejskiej. To są działania bezprawne i trzeba nam dawać znać, musimy mieć te argumenty by was bronić. – apelowała Bieńkowska.

Komisarz wyjaśniła również, że wielkie znaczenie dla polskich przedsiębiorstw może mieć kształt przyszłej polityki spójności, czyli środków, którymi poszczególne kraje będą dysponować po 2020 r. Jej zdaniem negocjacje obecnego budżetu pokazały
jak trudno jest osiągnąć kompromis, a pozycja polski do tej pory była mocna dzięki dobremu wykorzystaniu funduszy. Dziś coraz częściej pojawiają się głosy,
że ten rodzaj polityki spójności powinien się skończyć, m.in. z powodu braku solidarności w kwestii rozlokowania uchodźców.

Przedstawiciele zachodniopomorskiego biznesu potwierdzili, że robiąc interesy w Europie Zachodniej nieraz spotykali się z barierami natury administracyjnej
czy prawnej. Laura Hołowacz z CSL deklarowała, że przedsiębiorcy cały czas uczą się funkcjonować na tym rynku, a branża transportowa odczuwa protekcjonizm
jak chyba żadna inna. Wojciech Ciuruś z Ciroko opowiadał o trudnych relacjach ze związkami zawodowymi w Norwegii, należącej do wspólnego rynku.

Dziś konkurujemy przede wszystkim jakością. Osiągnęliśmy dużą wydajność,
co widzimy np. w porównaniu z pracującymi u nas Ukraińcami. Tak naprawdę, to ciężko nam się zmierzyć z administracją. W Norwegii zdobyliśmy certyfikaty niezbędne do startowania w przetargach publicznych, ale po kilku latach nam je cofnięto. Podobno nie spełnialiśmy kryteriów doświadczenia. Na decyzję czekamy siedem miesięcy. Co ciekawe, sam certyfikat podobno już nie jest wymagany, ale wszystkie podmioty się go domagają. Wygraliśmy jeden z przetargów, ale muszę przyznać, że kwalifikacje, które stanowią w 40% o zwycięstwie, ocenia się tam bardzo wybiórczo.
 – opowiadał Wojciech Ciuruś.

Wysoka jakość pozwala również na konkurowanie w Europie firmie Calbud. W Niemczech owszem, spotykamy się z problemami prawnymi, blokadami i niechęcią. Ale konkurujemy jakością. Dla przykładu powiem, że budujemy obecnie tunel. Bardzo skomplikowana inwestycja pod względem inżynieryjnym i technologicznym, a Niemcy nie byli chętni, by stanąć do przetargu.  – mówił Maciej Pirczewski z Calbudu.

Elżbieta Bieńkowska wyjaśniała, że dzięki armiom prawników zachodnim koncernom zdecydowanie łatwiej wejść do Polski, niż nam podbijać Europę. Integracja gospodarcza nie do końca działa tak jak powinna. Jej zdaniem wśród obecnych wyzwań jest rewolucja technologiczna i robotyzacja. Już dziś należy myśleć o tych, którzy za 10-20 lat mogą nie mieć pracy, bo zastąpią ich roboty.

Jednym ze skoków pokoleniowych było nauczenie się współpracy pomiędzy administracją samorządową a biznesem. Jak wyjaśniał Olgierd Geblewicz,
ta współpraca cały czas jest kluczem do wzmacniania regionu. Jeszcze kilka lat temu lokalne firmy niechętnie korzystały ze wsparcia administracji uznając, że jest ona dedykowana tylko inwestorom zagranicznym. Geblewicz przypomniał, że marszałkowska instytucja – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – pomaga w tworzeniu planów eksportowych czy promowaniu się na targach, chociażby tych najbliższych: Hannover Messe. Dziś, gdy strefa euro wyszła z dołka kryzysu, jest najlepszy czas by przełamywać bariery gospodarcze. Trzeba mocniej mówić o potrzebie wspólnego rynku. Chcemy zachęcać biznes do wspólnej promocji firm i marek. – mówił Geblewicz i deklarował, że zawsze lobbuje za firmami z Pomorza Zachodniego.

Uczestnicy spotkania podkreślali również rosnącą w świecie biznesu świadomość za najbliższe otoczenie i rozwój swoich pracowników. Takimi przykładami jest wspieranie działalności społeczno kulturalnej przez CSL w swojej siedzibie – Starej Rzeźni (wspartej środkami RPO 2007-2013), mecenat firmy Calbud nad artystami,
czy współpraca Ciroko z mikro- i małymi firmami w ramach samorządu gospodarczego. Przedsiębiorcy zdradzili, że takie działania dają satysfakcję osobistą, pozwalają na spełnianie pasji, ale także budują zaufanie i podnoszą kapitał społeczny. Spotkanie z Komisarz Elżbietą Bieńkowską zorganizowali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenie Rota.

Menu serwisu