2016-12-14

Więcej autobusów do parku przemysłowego

Od dzisiaj łatwiej będzie dojechać bezpłatną komunikacją miejską do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Trzy kursy z miasta do parku
i dwa powrotne zasilone zostaną dodatkowymi autobusami.

Wzbogacone kursy z dworca PKP do Łozienicy to 5:20 (teraz dodatkowo 5:17),
13:32 (dodatkowo 13:29) i 21:32 (dodatkowo 21:29). Kursy powrotne, obsługiwane od dzisiaj przez dwa pojazdy, to Abena 6:12 (dodatkowo 6:09), Weber 14:12 (dodatkowo 14:09) i Weber 22:20 (dodatkowo 22:17). Aktualny rozkład jazdy znaleźć można tutaj.

Na sygnały płynące bezpośrednio od osób dojeżdżających komunikacją miejską do pracy w Goleniowskim Parku Przemysłowym zareagował burmistrz R. Krupowicz. Zdarzało się, że na niektórych trasach kierowca nie zatrzymywał się, ponieważ nie było możliwości wpuszczenia do autobusu dodatkowych osób. Sytuacje takie miały miejsce podczas kursów, których dotyczy interwencja.

Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy do GPP nastąpią latem, wraz z nową umową z przewoźnikiem. Aktualnie zbierane są informacje od inwestorów z adresem w Łozienicy, na podstawie których w czerwcu 2017 roku Gmina Goleniów zaproponuje nowy rozkład, dostosowany do zmian postępujących w parku przemysłowym. Planuje się m.in. uruchomienie przystanku przy LM Wind Power i skorelowanie połączeń z Helenowem.

Menu serwisu