2017-03-09

Umowa na ZAZ podpisana

Gmina Goleniów wybuduje Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie on w Goleniowskim Parku Przemysłowym i zatrudni około 150 osób. Inwestycja wsparta zostanie środkami RPO WZ 2014-2020. Podpisanie umowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, burmistrza Roberta Krupowicza oraz przyszłych pracowników ZAZ-u odbyło się w czwartek, 9 marca 2017 roku w siedzibie Stylepit Poland Sp. z o.o.

Budowa obiektu to forma wsparcia procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych oraz ważny element gminnego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej. Ponadto ZAZ pomagać ma w rehabilitacji i przygotowaniu osób do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Powstanie nowej społecznej infrastruktury pozwoli na utworzenie około 150 miejsc pracy, w tym 120 dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni ZAZ-u świadczyć będą usługi kuchenne, pralnicze, ogrodnicze, poligraficzne i w zakresie gospodarstw domowych.

Rozpoczynamy fizycznie inwestycję, o której rozmawialiśmy od pewnego czasu. Od początku w dyskusję włączyliśmy władze gminy i powiatu oraz rodziców. Zdajemy sobie wszyscy doskonale sprawę, że przestrzeń, jaką jest Zakład Aktywności Zawodowej, to dla osób niepełnosprawnych szansa na nabycie nowych kompetencji, jak i rozwój ich wewnętrznego potencjału. Tę ocenę opieram o doświadczenia zdobyte przy tworzeniu pierwszego ZAZ-u w regionie, a mianowicie placówki w Dobrej Szczecińskiej, gdzie podopieczni przychodzą do pracy z uśmiechem i zadowoleniem. – zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Goleniowski Park Przemysłowy to idealne miejsce na powstanie tej ważnej społecznie infrastruktury, infrastruktury, która posłuży do świadczenia wielobranżowych usług. Na złożenie podpisu na dokumencie czekałem z niecierpliwością. Ten moment ma dla mnie ogromne znaczenie i cieszy mnie podwójnie. – dodał Olgierd Geblewicz.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 18 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to 9 mln zł. Prace budowlane ruszą w drugiej połowie 2017 roku. Ich zakończenie przewidziano na wrzesień 2018 roku. Pierwsi podopieczni trafią do placówki w styczniu 2019 roku.

To wymierny efekt budowania konkretnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie niepełnosprawnej młodzieży w Goleniowie. Panie Marszałku, za współpracę i zaangażowanie serdecznie dziękuję. To właśnie władze samorządu województwa zaraziły nas ideą stworzenia w gminie takiego miejsca. Myślę, że to jeden z najważniejszych podpisów, jaki składam na dokumentach jako burmistrz. – przekonywał Robert Krupowicz.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi 9 RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”. W parafowaniu dokumentów dających zielone światło inwestycji udział wzięli członkowie goleniowskiego stowarzyszenia „Niepokonani”, którzy za kilkanaście miesięcy będą jego pracownikami.

Menu serwisu