2017-11-21

Jak skorzystać z ulgi na B+R?

Jak skorzystać z ulgi podatkowej na ulepszenie procesów i produktów?
Na to i na wiele innych pytań odpowiedziano sobie dzisiaj w siedzibie Gryfitlab w GPP, gdzie od lat działa pierwsze w Polsce laboratorium badawczo-rozwojowe w dziedzinie akustyki, mikroklimatu i badań ogniowych.

Trudno o lepsze miejsce dla rozważań na tematy związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Organizatorem bezpłatnych warsztatów dla goleniowskich przedsiębiorców była firma doradcza KPMG, a prelegentem jej dyrektor, szef Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji, Kiejsut Żagun. Szkolenie otworzył Andrzej Szarycki, prezes zarządu Gryfitlab Sp. z o.o., opowiadając o istocie działalności prowadzonej przez siebie firmy.

Z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R. Wzorcem wielu państw, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe, pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia
2018 roku.

Celem wtorkowych warsztatów było przedstawienie przedsiębiorcom najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. W trakcie seminarium omówiono między innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach. Ekspert KPMG w sposób przystępny i praktyczny wyjaśnił istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

Istotą ulgi na działalność badawczo-rozwojową jest możliwość odliczenia podatkowego każdej złotówki poniesionej na B+R jak 1,5 zł, a od przyszłego roku
jak 2 zł. Warunkami skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz poniesienie i wyodrębnienie w ewidencji kosztów kwalifikowanych. Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, podatnik PIT lub CIT, niezależnie od rozmiarów prowadzonego biznesu i branży. Nie ma konieczności posiadania wyodrębnionych działów B+R, ani kryteriów wyboru projektów. Ulgę można łączyć z dotacjami, a zamiar ze skorzystania z niej nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Do ulgi kwalifikują się także koszty projektów, które nie zakończyły się sukcesem.

Menu serwisu