2017-07-12

SKM-ka staje się faktem

Powstanie zwarta sieć połączeń, pojawią się nowe przystanki, stare zostaną zmodernizowane. To tylko niektóre z elementów olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która odmieni komunikację w Szczecinie i okolicznych miejscowościach.

W poniedziałek 10 lipca br. marszałek Olgierd Geblewicz złożył podpis pod porozumieniem w tej sprawie. Wraz z podpisami kończy się czas uzgodnień zasad wzajemnej współpracy, a zaczyna etap działań mających na celu pozyskanie ponad pół miliarda złotych na realizację wartej 741 mln zł inwestycji.

Realizacja projektu SKM sprawi, że aglomeracja szczecińska dołączy do grona nowoczesnych metropolii, które zorganizowane są w oparciu o przyjazny
dla pasażerów transport publiczny. Szczecin i Pomorze Zachodnie będą jeszcze lepszym miejscem do życia i jeszcze bardziej atrakcyjne dla odwiedzających nasz region turystów
 – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Porozumienie zawrze dziesięć podmiotów zaangażowanych w projekt. Wśród nich Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Goleniów. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 351, 273” to wspólny projekt Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Lidera) oraz Partnerów: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin, Miasta Stargard oraz gmin Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard. Porozumienie otwiera drogę do pozyskania środków w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To umożliwi stworzenie systemu kolei metropolitalnej, opartej na zmodernizowanej  i przebudowanej infrastrukturze kolejowej, liniowej,
jak i przystankowej, zarządzanej przez PKP PLK S.A.

Organizatorem przewozów kolejowych w ramach SKM będzie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Województwo jest właśnie w trakcie realizacji olbrzymiego, wartego 250 mln zł zamówienia na wykonanie i dostarczenie 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Marszałek Olgierd Geblewicz zaznacza, że władze województwa, z myślą o obsługiwaniu połączeń SKM, skorzystają z zapisanej w kontrakcie z Newagiem opcji rozszerzenia zamówienia i dokupienia po preferencyjnej cenie dodatkowych 10 pojazdów: – Już teraz jesteśmy „taborowym” liderem w kraju. Mamy najnowocześniejsze pojazdy w Polsce, a nowa, duża pula pociągów sprawi, że będziemy mogli zagwarantować najwyższy standard obsługi SKM-ki.

SKM połączy największe miasta obszaru metropolitalnego, takie jak Stargard, Goleniów, Gryfino i Police z centralnym miastem aglomeracji, Szczecinem. Długość linii kolejowych SKM wyniesie niemal 120 km. Transport pomiędzy miejscowościami odbywać się będzie po istniejących liniach kolejowych „krajowych” E59 (351) i CE59 oraz na linii lokalnej nr 406. Są one zelektryfikowane, ale ich stan techniczny wymaga zdecydowanej poprawy.

Łącznie na trasie SKM funkcjonować będzie 40 przystanków, w tym Goleniów Park, w bezpośrednim sąsiedztwie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Projekt budowy SKM wpisany jest na listę Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego i planowany do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działania 5.2 Rozwój kolejowej sieci poza TEN-T. Prace nad przygotowaniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do realizacji prowadzone są przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego od 2011 roku. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie to lipiec 2017 roku, rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2018 roku. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2018-2022.

Menu serwisu