2017-08-22

Sia Abrasives z pozwoleniem

Sia Abrasives Polska uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Spółka sia Abrasives Polska rozpoczęła w styczniu 2017 r. inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkcji materiałów ściernych przy ul. Prostej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Pierwotna umowa przewidywała zakończenie prac do końca września br. W kwietniu spółka podpisała z generalnym wykonawcą porozumienie dotyczące przyspieszenia prac budowlanych, które zakładało zakończenie prac w obszarze hali produkcyjnej, hali magazynowej i hali wysyłki do końca lipca br. Część biurowo-socjalna będzie gotowa do końca września br. Całkowita powierzchnia nowych budynków to około 24 000 m2, a część objęta wcześniejszym odbiorem to około 20 000 m2.

Prace zostały wykonane zgodnie z planem i obiekt został zgłoszony do odbioru do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana w dniu 11.08.2017. Po jej uprawomocnieniu sia Abrasives Polska rozpocznie proces relokacji parku maszynowego ze Szwajcarii. Spółka planuje w najbliższym czasie zatrudnić około
250 osób, głównie na stanowiskach produkcyjnych, logistycznych i technicznych.

Rozbudowa zakładu sia Abrasives w Goleniowie, prowadzona przez firmę Strabag, polega na wybudowaniu nowej części konfekcyjno-produkcyjnej, magazynu wysokiego składowania oraz  obiektów towarzyszących, m.in. budynku biurowo-socjalnego. Projekt obejmuje również wykonanie sąsiadujących z inwestycją dróg łącznie z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przeciwpożarowej.

Menu serwisu