2017-03-31

Rowerem i kajakiem

Nie zwalniają tempa inwestycje Gminy Goleniów z wykorzystaniem unijnej pomocy. Po przygotowaniu projektu budowy ZAZ-u, tym razem władze miasta stawiają na turystykę wodną i rowerową.

Budowa przystanku kajakowego na Inie w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i gen. Andersa oraz 11 km ścieżek rowerowych będzie dofinansowana z RPO WZ
2014-2020. Podpisanie umów gwarantujących przyznanie funduszy odbyło się w piątek, 31 marca br. W uroczystości uczestniczył marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Robert Krupowicz.

Do budżetu gminy wpłynie 6,5 mln zł. Wszystkie trzy inwestycje oszacowano na prawie 9 mln zł. Realizacja projektów w zakresie infrastruktury kajakowej i rowerowej wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”. Inwestycje zaplanowano na 2017 i 2018 rok.

Wszystkie trzy umowy znacząco podniosą jakość życia w Goleniowie, Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym i regionie. Ścieżki rowerowe oraz przystań kajakowa to przykład konsekwentnej realizacji wizji przyjaznego mieszkańcom Goleniowa.
Co więcej, infrastruktura obejmie teren wokół Goleniowskiego Parku Przemysłowego, który stanie się miejscem nie tylko aktywności gospodarczej, ale też przestrzenią z dostępem do infrastruktury tzw. „czasu wolnego”.  Gratuluję samorządowi Goleniowa projektów na rzecz dla turystyki kajakowej, a przede wszystkim rowerów, bo te staną się narzędziem miejskiej komunikacji.
 – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Rzeka Ina zwraca się ku kajakarzom

Przystanek kajakowy wybudowany ma być na prawym brzegu rzeki Iny. W tym celu zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja oraz gen. Andersa. Powstanie mała infrastruktura: wiaty rekreacyjne, wiaty na kajaki, ławki, stoły, kosze, stojaki rowerowe, ciągi komunikacyjne i oświetlenie. Projekt, którego zakończenie przewidziano na sierpień 2018 roku, będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji samorząd Goleniowa oszacował na 1,5 mln zł. Pomoc RPO WZ 2014-2020 to prawie 250 tys. zł.

Wszyscy na rower

W ramach dwóch projektów przybędzie w mieście prawie 11 km tras dla cyklistów. Pierwszy blisko trzykilometrowy odcinek powstanie od ulicy Stargardzkiej przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa. Druga trasa, około 8 kilometrów, połączy Lubczynę z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym. Nowe odcinki ścieżek uzupełnią sieć dróg dla rowerów w gminie, pozwolą na sprawniejszą komunikację do ważnych miejsc, jak centrum bądź dworzec, ale także stanowić będą alternatywną formę transportu z domu do pracy. Oba przedsięwzięcia warte są w sumie 7,3 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży ponad 6,2 mln zł. Budowa krótszego odcinka zakończy się w listopadzie br., a dłuższego w listopadzie 2018 roku.

Marszałek województwa stwarza możliwości, a władze Goleniowa z nich korzystają. Pragniemy, aby Goleniów stał się małą Kopenhagą, stąd wykorzystujemy nasz potencjał turystyczno-rekreacyjny. Cieszy fakt, że samorząd województwa umiejętnie czyta potrzeby gmin, miast i powiatów, kierując tam skutecznie pomoc. Widać, że Regionalny Program Operacyjny chce i potrafi pomagać beneficjentom. Obie inwestycje są dla nas ważne. Przystań kajakowa wpisze się w naszą zieloną przestrzeń, a ścieżki rowerowe skomunikują miasto z okolicznymi miejscowościami. – zaznaczył burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.

Dobre wiadomości dla pracowników GPP

Umowy podpisano w siedzibie spółki Faymonville, produkującej naczepy specjalistyczne. Firma znajduje się na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy. Obecny na uroczystości dyrektor Łukasz Żuchowski dodał, że to doskonała wiadomość dla pracowników przedsiębiorstwa, bo dzięki nowej infrastrukturze już niebawem będą mogli bezpiecznie dojechać rowerem do pracy. Na zakończenie piątkowej uroczystości burmistrz Robert Krupowicz wręczył marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi pamiątkową koszulkę rowerową z nadrukiem „Jestem z Goleniowa”.

Menu serwisu