2018-01-31

Przygotowujemy pracowników dla ZAZ

Zdobądź nowy zawód i podejmij zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym! Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne i niepracujące zamieszkujące Gminę Goleniów w wieku od 18 do 64 lat.

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa
68 niepracujących i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Goleniów,
którzy po zakończeniu udziału w projekcie podejmą pracę w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Będąc uczestnikiem projektu otrzymasz bezpłatnie:

 • przyjazne i interesujące miejsce spotkańindywidualnych lub/i grupowych do czasu uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej – Pracownię Wspierania Rozwoju i Aktywności;
 • indywidualne spotkania ze specjalistami, którzy pomogą Ci rozwijać się zawodowo i nie tylko: z doradcą zawodowym, pedagogiem/pracownikiem socjalnym, psychologiem, prawnikiem;
 • ciekawe warsztatyrozwijające kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, życie rodzinnego;
 • szkolenia i kursy zawodowepozwalające na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w międzywydziałowym ZAZ:
 • stypendium szkoleniowew trakcie przyuczania do zawodu;
 • podstawowe materiały szkolenioweoraz dydaktyczne;
 • poczęstunekw trakcie zajęć;
 • badania lekarskiepodstawowe i specjalistyczne (z książeczką Sanepid);
 • zwrot kosztów dojazduna zajęcia lub zorganizowanie dojazdu na zajęcia;
 • ubezpieczenie NNW;
 • szkolenie BHP.

Do wykonywania jakich zawodów przygotuje projekt?

Uczestnicy projektu (zgodnie z preferencjami, predyspozycjami i możliwościami zdrowotnymi) zostaną przygotowani do wykonywania następujących zawodów:

 • pracownik pralni,
 • kucharz,
 • kelner,
 • introligator,
 • pracownik myjni samochodowej,
 • ogrodnik (utrzymanie terenów zielonych),
 • pracownik usług czystościowych,
 • pracownik pomocniczy – robotnik pomocniczy (montaż-demontaż).

Chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
Dział Świadczeń Rodzinnych
P. Danuta Michalak, P. Joanna Łyszyk
parter pokój 03, tel. 91 407 34 75
e-mail: swiadczenia.rodzinne@opsgoleniow.plopsgoleniow.pl

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200, fax 91 46 98 298
e-mail: zaz@goleniow.plzaz.goleniow.pl

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa!

Menu serwisu