2016-02-23

[:pl]Prace na ukończeniu[:]

[:pl]

Dobiegają końca prace budowlane na nowej drodze, łączącej Goleniowski Park Przemysłowy z drogą wojewódzką nr 111. Rozpoczęło się asfaltowanie nawierzchni.

Nasyp na terenie umocnionym palami został już odtworzony, położono też pierwszą warstwę asfaltu. Ułożyć trzeba jeszcze warstwę ścieralną, zamontować bariery energochłonne i wykonać malowanie pasów. Prace powinny być ukończone jeszcze w tym miesiącu.

Burmistrz otrzymał protokół kontroli tej inwestycji, przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Nie ma w nim wzmianki o żadnych nieprawidłowościach, inwestycję uznano za przeprowadzoną należycie. W poniedziałek burmistrz Robert Krupowicz podpisał wniosek o przekazanie ostatniej transzy dotacji na budowę drogi wspomagającej GPP.

[:]

Menu serwisu