2015-04-01

[:pl]Połączyć biznes z nauką[:en]Połączyć biznes z nauką[:]

[:pl]We wtorek, 31 marca br. w Goleniowie odbyła się konferencja pt. „Skok w innowacyjność”, zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz Gminę Goleniów. Jej celem było przedstawienie przedsiębiorcom możliwości finansowania rozwoju firm z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zdecydowana większość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a przeznaczanych na finansowe wsparcie dla firm w najbliższych latach ma wspierać innowacyjność. Mówiąc jasno, pieniądze będą dostępne dla tych firm, które nie – jak dotąd – wdrażają technologie pochodzące z zakupu, ale rozwijają i wdrażają własne rozwiązania techniczne. Logiczne, że firmy będą musiały szukać partnerów w jednostkach naukowych i rozwojowych, które pomogą im w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii.

W konferencji wzięli udział reprezentanci firm, głównie działających w Goleniowie oraz przedstawiciele instytucji naukowych, które firmom mogą służyć pomocą. Była to bardzo dobra okazja do nawiązania kontaktów, przedstawienia potrzeb przedsiębiorców oraz oferty instytucji naukowych z naszego regionu.

Obecnie zachodniopomorskie firmy przeznaczają około 0,08 procenta swoich przychodów na innowacyjność. – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz, otwierając konferencję. Chcielibyśmy, by ten udział radykalnie wzrósł, do około 2 procent przychodów firm. Setki milionów euro, jakie Komisja Europejska stawia do naszej dyspozycji mają posłużyć temu, by nasza gospodarka z konsumenta technologii opracowywanych na zachodzie Europy stała się ich producentem i eksporterem. Innowacyjność i kreatywność to baza dalszego rozwoju Polski i województwa zachodniopomorskiego.

Bardzo bym chciał, żeby firmy działające na terenie Gminy Goleniów skorzystały z szansy, która przed nimi stoi. – mówił burmistrz Robert Krupowicz. Bezrobocie nie jest już problemem naszej gminy, jest ono na tle innych gmin zdecydowanie niskie. Bardzo bym jednak chciał, by na naszym terenie powstawały miejsca pracy dla osób z wysokimi kwalifikacjami, dla młodych, wykształconych ludzi. Byłyby to miejsca pracy lepiej opłacane, praca dawałaby większą satysfakcję finansową, zachęcałaby do pozostawania w Goleniowie i życia tutaj.

Spotkanie bardzo zainteresowało przedsiębiorców chcących skorzystać ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Po prezentacji możliwości stwarzanych przez nowy Regionalny Program Operacyjny województwa kilka godzin trwały rozmowy między przedsiębiorcami a naukowcami. Chcemy i musimy wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, bo to jedyna droga do poprawy naszej konkurencyjności. – uważa Tadeusz Redmann, prezes goleniowskiej firmy Dancoal. Mamy coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, jesteśmy zmuszeni zastępować ludzi pracą maszyn. Te z kolei muszą odpowiadać naszym specyficznym potrzebom. To zadanie dla specjalistów pracujących specjalistycznych uczelniach, więc na pewno nawiążemy współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym; dziś o tym rozmawialiśmy.

 [:en]We wtorek, 31 marca br. w Goleniowie odbyła się konferencja pt. „Skok w innowacyjność”, zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz Gminę Goleniów. Jej celem było przedstawienie przedsiębiorcom możliwości finansowania rozwoju firm z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zdecydowana większość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a przeznaczanych na finansowe wsparcie dla firm w najbliższych latach ma wspierać innowacyjność. Mówiąc jasno, pieniądze będą dostępne dla tych firm, które nie – jak dotąd – wdrażają technologie pochodzące z zakupu, ale rozwijają i wdrażają własne rozwiązania techniczne. Logiczne, że firmy będą musiały szukać partnerów w jednostkach naukowych i rozwojowych, które pomogą im w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii.

W konferencji wzięli udział reprezentanci firm, głównie działających w Goleniowie oraz przedstawiciele instytucji naukowych, które firmom mogą służyć pomocą. Była to bardzo dobra okazja do nawiązania kontaktów, przedstawienia potrzeb przedsiębiorców oraz oferty instytucji naukowych z naszego regionu.

Obecnie zachodniopomorskie firmy przeznaczają około 0,08 procenta swoich przychodów na innowacyjność. – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz, otwierając konferencję. Chcielibyśmy, by ten udział radykalnie wzrósł, do około 2 procent przychodów firm. Setki milionów euro, jakie Komisja Europejska stawia do naszej dyspozycji mają posłużyć temu, by nasza gospodarka z konsumenta technologii opracowywanych na zachodzie Europy stała się ich producentem i eksporterem. Innowacyjność i kreatywność to baza dalszego rozwoju Polski i województwa zachodniopomorskiego.

Bardzo bym chciał, żeby firmy działające na terenie Gminy Goleniów skorzystały z szansy, która przed nimi stoi. – mówił burmistrz Robert Krupowicz. Bezrobocie nie jest już problemem naszej gminy, jest ono na tle innych gmin zdecydowanie niskie. Bardzo bym jednak chciał, by na naszym terenie powstawały miejsca pracy dla osób z wysokimi kwalifikacjami, dla młodych, wykształconych ludzi. Byłyby to miejsca pracy lepiej opłacane, praca dawałaby większą satysfakcję finansową, zachęcałaby do pozostawania w Goleniowie i życia tutaj.

Spotkanie bardzo zainteresowało przedsiębiorców chcących skorzystać ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Po prezentacji możliwości stwarzanych przez nowy Regionalny Program Operacyjny województwa kilka godzin trwały rozmowy między przedsiębiorcami a naukowcami. Chcemy i musimy wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, bo to jedyna droga do poprawy naszej konkurencyjności. – uważa Tadeusz Redmann, prezes goleniowskiej firmy Dancoal. Mamy coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, jesteśmy zmuszeni zastępować ludzi pracą maszyn. Te z kolei muszą odpowiadać naszym specyficznym potrzebom. To zadanie dla specjalistów pracujących specjalistycznych uczelniach, więc na pewno nawiążemy współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym; dziś o tym rozmawialiśmy.

 

DSC_3789DSC_3795DSC_3798DSC_3799[:]

Przeczytaj również:

Menu serwisu