2017-10-12

Podatek dochodowy bez zmian, czyli wyższy

Pomimo pozorów zachowania wysokości podatków dochodowych na dotychczasowym poziomie, Rząd RP planuje faktycznie podniesienie podstawy opodatkowania. Ustawa jest w sejmie.

Szczegóły nowych regulacji objaśnili przedstawiciele firmy Deloitte podczas „śniadania podatkowego”, zorganizowanego w środę 11 października, we współpracy z Gminą Goleniów. Salę konferencyjną firmy Abena Polska Sp. z o.o. wypełniło około pięćdziesięciu prezesów, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, zaproszonych przez Deloitte. Krzysztof Wojtowicz, Agnieszka Ostrowska i Anna Bernardzik mówili o nadchodzących zmianach, opierając się na dostępnym projekcie ustawy, który ciągle podlega korektom. Jedno jest pewne: podatki dochodowe wzrosną, a księgowym przybędzie dodatkowych obowiązków.

Pierwszy projekt zmian przepisów CIT i PIT, jakie mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, został opublikowany w lipcu. Zapowiada on bardzo istotne zmiany systemowe, w tym niekorzystny dla przedsiębiorców podział na źródła przychodów. Niektóre z planowanych zmian będą miały również istotny wpływ na rozliczenia inwestorów prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Również od nowego roku ma wejść w życie nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Jej zapisy nie są konsultowane z instytucjami otoczenia biznesu, dlatego wiedzę o nich można zdobyć wyłącznie z wypowiedzi przedstawicieli Rządu i Ministerstwa Rozwoju. Nowa filozofia SSE opiera się na haśle „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”, co oznacza, że inwestor będzie mógł aplikować o zwolnienie z podatku dochodowego dla inwestycji planowanej w dowolnym miejscu w kraju (również na działkach prywatnych), dla którego lokalne dokumenty planistyczne dopuszczają prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

Na Pomorzu Zachodnim zwolnienie z CIT ma przysługiwać na okres od 12 do 17 lat, bez dotychczasowego ograniczenia do 2026 roku. Dla inwestycji zrealizowanych na działkach, które zostały objęte statusem SSE na dotychczasowych zasadach, wakacje podatkowe mają trwać 5 lat dłużej. Zezwolenie strefowe inwestor otrzyma pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów jakościowych. Nie wystarczy więc poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych i stworzenie nowych etatów. Premiowane będą miejsca pracy określonej jakości, np. dla inżynierów, z atrakcyjnym pakietem socjalnym, oraz inwestycje we wskazanych sektorach gospodarki.

Zmieni się również rola i zasięg działania zarządów SSE, które zachowają kompetencje w podejmowaniu decyzji o wsparciu poszczególnych projektów inwestycyjnych. Północno-zachodnią część Pomorza Zachodniego, w tym Gminę Goleniów, obsługiwać będzie, tak jak dotychczas, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Menu serwisu