2017-01-19

O podatkach przy śniadaniu

Na śniadanie podatkowe, zorganizowane w ostatnią środę przez Deloitte Doradztwo Podatkowe, zaproszono inwestorów działających w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Zaproszenie przyjęło niemal trzydzieści firm, reprezentowanych najczęściej przez dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

Podczas dwugodzinnych warsztatów w siedzibie Stylepit Poland w GPP zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowej administracji podatkowej zaowocowały powstaniem projektów ustawy o KAS oraz przepisów wprowadzających KAS. Ustawa ma wejść w życie 1 marca br. KAS zastąpi dotychczasowe organy administracji podatkowej i celnej. Organy KAS otrzymają tym samym uprawnienia w zakresie wymiaru, poboru i kontroli podatków publicznych. Nowa administracja podatkowa zajmie się prowadzeniem kontroli celno-skarbowej, audytu i czynności audytowych, urzędowych sprawdzeń i kontroli podatkowej.

Celem spotkania było przedstawienie konsekwencji, jakie niesie za sobą reforma administracji podatkowej. Omówiono kwestie dotyczące nowych organów podatkowych, kontrolnych i celnych, ich uprawnień oraz właściwości. Przedstawiono najważniejsze konsekwencje reformy oraz wynikające stąd problemy i zagrożenia. Eksperci Deloitte przybliżyli zaproszonym gościom także inne, projektowane obecnie regulacje, których wejście w życie wiązać się będzie z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Warsztaty poprowadziła Joanna Zawiejska-Rataj, licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny oraz doktor prawa, pracująca w Deloitte od 2005 roku. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, autorka licznych publikacji w zakresie doradztwa podatkowego dla prasy specjalistycznej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków. Zaangażowana we wspieranie podatników w kilkudziesięciu różnego rodzaju sporach z organami podatkowymi.

Okazję do spotkania z lokatorami Goleniowskiego Parku Przemysłowego wykorzystał wiceburmistrz Tomasz Banach. W kilku zdaniach opowiedział o najważniejszych inwestycjach gminnych, przewidzianych do realizacji w najbliższych miesiącach,
które będą miały wpływ na działalność inwestorów. Wymienił budowę drogi w GPP, która uwolni nowe tereny inwestycyjne w zachodniej części parku, budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic Prostej i Produkcyjnej wraz z parkingiem dla stu samochodów ciężarowych (gmina wystąpi o pozwolenie na budowę już w marcu). Burmistrz przypomniał też o sztandarowej inwestycji w GPP w najbliższych latach, czyli Zakładzie Aktywności Zawodowej. Za niecałe dwa lata ZAZ zaproponuje goleniowskim przedsiębiorcom szereg usług w konkurencyjnych cenach: catering, pranie odzieży roboczej, utrzymanie zieleni, mycie samochodów osobowych i dostawczych, sprzątanie budynków i drobne prace ręczne.

Nie bez znaczenia dla goleniowskiej gospodarki są tegoroczne inwestycje po „prawej stronie miasta”, jak to określił wiceburmistrz Banach. Modernizacja ulic Maszewskiej, I Brygady Legionów i Zakładowej znacząco podniosą standard infrastruktury w sąsiedztwie takich zakładów produkcyjnych jak Crown Packaging, Forankra, Marsel, Rewair, Seepoint czy Serwach.

Menu serwisu