2016-04-11

[:pl]Nowe latarnie[:]

[:pl]

48 nowych latarni oświetli ścieżkę rowerową w kierunku Lubczyny na odcinku od wiaduktu do zakładu firmy Pol-Glass. Latarnie już stoją.

Oświetlony zostanie półkilometrowy, już istniejący odcinek ścieżki rowerowej na nasypie wiaduktu nad drogą S3. Na instalację oświetlenia musiała wyrazić zgodę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzająca drogą ekspresową.

Przy okazji zamontowano też latarnie wzdłuż drogi do Lubczyny, które będą oświetlać kolejny odcinek ścieżki rowerowej planowanej po prawej stronie drogi (patrząc od Goleniowa). Latarnie ustawiono w odległości 3 m od jezdni, co jest wystarczające do budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 m (czyli takiej, jaką zbudowano między Goleniowem a GPP). Budowa ścieżki rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego tej inwestycji.

Instalację latarni sfinansowała Gmina Goleniów.

[:]

Menu serwisu