2017-03-06

Miejscowy plan dla parku przemysłowego

Informujemy, że w dniach od 06.03.2017 r. do 03.04.2017 r. został wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park Przemysłowy Łozienica. 31 marca o godz. 15:30 w sali konferencyjnej UGiM odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub z zachowaniem zasad określonych powyżej na adres e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 18 kwietnia 2017 r. Dokumentacja dołączona do planów jest dostępna pod adresem: http://www.goleniow.pl/miasto-i-gmina/dokumenty-strategiczne/zagospodarowanie-przestrzenne/projekty-planow-miejscowych-i-studium-do-konsultacji.

Menu serwisu