2016-12-01

Jasne niebo nad LM

Rozbudowa goleniowskiego zakładu, zmiany właścicielskie i kwestie środowiskowe były przedmiotem spotkania kierownictwa LM Wind Power z burmistrzami i wicestarostą. W czwartek 1 grudnia do Goleniowa przyjechali Bjarne Sandager Nielsen, wiceprezes LM Wind Power A/S, i Jesper Sørensen, dyrektor operacyjny na Europę w LM Wind Power Blades.

Podczas spotkania w magistracie towarzyszył im dyrektor goleniowskiego zakładu Remigiusz Podcaba. Rozmowę zdominował temat rozbudowy fabryki w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Aktualnie trwa budowa biurowca, który zastąpi dotychczasowe kontenery biurowe. Z początkiem przyszłego roku ruszyć ma również rozbudowa części produkcyjnej, a właściwie jej podwojenie. Śmiałe plany inwestycyjne wynikają zarówno z trendów światowych w branży energetyki odnawialnej, jak i z kondycji firmy. Na rynku globalnym sektor odnawialnych źródeł energii osiągnął długo oczekiwany poziom konkurencyjności bez wsparcia zewnętrznego w postaci subwencji. Tym samym przyszłość branży rysuje się bardziej stabilnie. LM Wind Power zanotuje w mijającym roku niemal
50%-owy wzrost przychodów, głównie dzięki nowym rynkom w Azji.

Na początku października LM Group Holding ogłosił, że Doughty Hanson, europejski fundusz private equity, zgodził się sprzedać swoje udziały w LM koncernowi General Electric za kwotę 1,5 mld euro. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie przyszłego roku. Komentując transakcję, prezes LM Wind Power Marc
de Jong, powiedział: Posiadanie światowego lidera jako naszego właściciela zapewni nam niezbędną stabilność, widoczność i siłę do dalszej realizacji ambitnych planów rozwoju działalności. Nowy właściciel umożliwi nam również pełne wykorzystanie naszej zaawansowanej technologii i koncepcji projektowych, zwiększenie możliwości produkcyjnych i niezawodności oraz rozszerzenie globalnego zasięgu. W opinii Nielsena i Sørensena zmiana właściciela nie zostanie zauważona na poziomie codziennej działalności goleniowskiego oddziału. Chyba, że weźmie się pod uwagę fakt, że zakład przy ul. Nowej 3 w Łozienicy jako pierwszy w grupie uzyskał certyfikat od nowego klienta LM – koncernu Siemens. Tym samym jego znaczenie w grupie wzrosło.

W związku z reinwestycjami LM Wind Power w GPP, firma zintensyfikowała również działania zmierzające do wykorzystania drogi wspomagającej drogę ekspresową S3. W przyszłym roku na jej skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 111, na koszt inwestora, zostanie złagodzony łuk, co umożliwi bezproblemowy transport łopat siedemdziesięciometrowych.

Rozbudowa zakładu w Łozienicy oznacza także zapotrzebowanie na około
400 nowych pracowników. Rekrutacja na taką skalę stanowi ogromne wyzwanie
dla inwestora. Burmistrz Krupowicz wymienił działania realizowane i planowane w najbliższym czasie przez goleniowski samorząd, w efekcie których poprawi się dostęp do GPP dla pracowników: budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Prostej i Produkcyjnej oraz centralnego parkingu dla ciężarówek, dostosowanie rozkładu jazdy autobusu miejskiego do nowych potrzeb inwestorów, rozmowy z inwestorami zainteresowanymi budową hotelu pracowniczego, żłobka i przedszkola w GPP. Duże znaczenie dla przyszłych pracowników ma także rozwój budownictwa mieszkaniowego w mieście.

Przedstawiciele LM Wind Power przedstawili działania podjęte przez firmę prowadzące do znaczącego ograniczania emisji lotnych związków organicznych. Docelowo redukcja w goleniowskim zakładzie będzie nie mniejsza niż kilkadziesiąt procent obecnego poziomu.

Dyrektor R. Podcaba podkreślał doskonałą współpracę firmy z goleniowskim samorządem, wspomniał też o zaangażowaniu inwestora w inicjatywy społeczności lokalnej. Średnio co miesiąc LM Wind Power angażuje się finansowo w różne projekty goleniowskich instytucji i organizacji pozarządowych. Wicestarosta Tomasz Stanisławski podziękował przy tej okazji za przekazanie pokaźnej sumy na zakup tomografu do goleniowskiego szpitala.

Na początku przyszłego roku Gmina Goleniów planuje wykonanie reklamy Goleniowskiego Parku Przemysłowego we współpracy z LM Wind Power.
Za nośnik posłuży 50-metrowa łopata.

Menu serwisu