2015-03-27

Jak kształcić fachowców?

[:pl]Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty zorganizowało w Goleniowie konferencję poświęconą szkolnictwu zawodowemu oraz współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy i gimnazjami. Wzięli w niej udział praktycy: dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele firm, w których uczniowie odbywają praktyki, a absolwenci dostają pracę.

Rozmawiano przede wszystkim o kluczowej sprawie: dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Często jest jeszcze tak, że szkoły kształcą uczniów w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, z drugiej zaś strony firmy szukają młodych, dobrze przygotowanych zawodowo pracowników, a nie mogą ich znaleźć. Optymalnym rozwiązaniem jest ścisła współpraca szkół zawodowych z firmami, które mogą zapewnić uczniom miejsce do odbywania praktyk zawodowych, a dobrym fachowcom chcą zaoferować pracę.

Pozytywnym przykładem takiej dobrej współpracy jest kooperacja między goleniowskim Zespołem Szkół nr 1, w skład którego wchodzi szkoła zawodowa, a działającą w Goleniowskim Parku Przemysłowym firmą Faymonville, produkującą naczepy do ciężkiego transportu samochodowego. Łukasz Żuchowski, dyrektor goleniowskiego zakładu Faymonville powiedział, że obecnie ma siedmiu uczniów odbywających praktykę w zawodzie ślusarza-spawacza, ale chętnie przyjąłby więcej praktykantów. Wszyscy z nich mają szanse na pracę u nas po ukończeniu szkoły, oczywiście przyjmiemy tylko najlepszych, którzy zostaną pozytywnie ocenieni w trakcie praktyk zawodowych. To dobry czas, by poznać przyszłego pracownika i wykształcić go zgodnie z naszymi potrzebami.[:en]Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty zorganizowało w Goleniowie konferencję poświęconą szkolnictwu zawodowemu oraz współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy i gimnazjami. Wzięli w niej udział praktycy: dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele firm, w których uczniowie odbywają praktyki, a absolwenci dostają pracę.

Rozmawiano przede wszystkim o kluczowej sprawie: dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Często jest jeszcze tak, że szkoły kształcą uczniów w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, z drugiej zaś strony firmy szukają młodych, dobrze przygotowanych zawodowo pracowników, a nie mogą ich znaleźć. Optymalnym rozwiązaniem jest ścisła współpraca szkół zawodowych z firmami, które mogą zapewnić uczniom miejsce do odbywania praktyk zawodowych, a dobrym fachowcom chcą zaoferować pracę.

Pozytywnym przykładem takiej dobrej współpracy jest kooperacja między goleniowskim Zespołem Szkół nr 1, w skład którego wchodzi szkoła zawodowa, a działającą w Goleniowskim Parku Przemysłowym firmą Faymonville, produkującą naczepy do ciężkiego transportu samochodowego. Łukasz Żuchowski, dyrektor goleniowskiego zakładu Faymonville powiedział, że obecnie ma siedmiu uczniów odbywających praktykę w zawodzie ślusarza-spawacza, ale chętnie przyjąłby więcej praktykantów. Wszyscy z nich mają szanse na pracę u nas po ukończeniu szkoły, oczywiście przyjmiemy tylko najlepszych, którzy zostaną pozytywnie ocenieni w trakcie praktyk zawodowych. To dobry czas, by poznać przyszłego pracownika i wykształcić go zgodnie z naszymi potrzebami.[:]

Menu serwisu