2017-06-05

Inwestowanie w GPP jeszcze łatwiejsze

Od jutra (6 czerwca) proces inwestycyjny w Goleniowskim Parku Przemysłowym skróci się o kilka tygodni. Do historii przejdą decyzje o warunkach zabudowy, inwestor po uzyskaniu decyzji środowiskowej będzie mógł wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę.

Z końcem kwietnia ubiegłego roku rząd RP przyjął ustawę rolną, która na ponad rok praktycznie zablokowała możliwość sprzedaży gruntów w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Żeby ruszyć z miejsca ze sprzedażą, Rada Miejska musiała uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Łozienicy. Stało się to
na kwietniowej sesji, a jutro MPZP wchodzi w życie.

MPZP dla Łozienicy jest do pobrania tutaj.

Menu serwisu