2017-01-13

Honorowy PracoDawca 2017

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs
dla pracodawców województwa zachodniopomorskiego pn. „Honorowy PracoDawca 2017”. Urząd Marszałkowski na zgłoszenia czeka
do 31 marca 2017 roku.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy popularyzują ideę honorowego oddawania krwi, aktywnie zachęcają oraz wspierają pracowników honorowo oddających krew. Celem konkursu jest również wzmocnienie działalności istniejących, jak i nowoutworzonych zakładowych Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie zakładów pracy. Konkurs skierowany jest do pracodawców niezależnie od prowadzonej działalności i formy z terenu województwa zachodniopomorskiego lub tych, którzy posiadają na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu.

Przedmiotem oceny będzie aktywność pracodawców od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w III kategoriach:

  • najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa (kategoria I),
  • największa ilość krwi oddanej w ramach organizowanego konkursu
    przez jednego pracownika (kategoria II),
  • największa ilość krwi oddanej w ramach organizowanego konkursu w przeliczeniu na jednego pracownika według stanu zatrudnienia w zakładzie pracy na dzień 01.01.2017 r., tzw. wskaźnik aktywności (kategoria III).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego formularza zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację informacji dotyczących pracodawcy, a także na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, stanowiących załącznik do regulaminu konkursu.

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Krzysztof Grabowski, 91 44 16 219, kgrabowski@wzp.pl.

Formularze i regulamin można znaleźć tutaj.

Menu serwisu