2017-06-20

Grunt na Medal sprzedany!

Dzisiaj przed południem, w obecności notariusza, sfinalizowano transakcję sprzedaży największego spójnego terenu inwestycyjnego w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Czternaście działek o łącznej powierzchni 17,64 ha kupiła firma Bestseller Commerce Poland Sp. z o.o.

Do budżetu Gminy Goleniów wpłynęło 7,8 mln złotych netto. Inwestor, duński potentat branży odzieżowej, planuje budowę dużego centrum dystrybucji odzieży i akcesoriów. Parametry projektu inwestycyjnego, zarówno ilościowe,
jak i jakościowe, są imponujące, jednak z uwagi na ciągle obowiązującą klauzulę poufności, zostaną ujawnione dopiero za kilka tygodni.

Sprzedany teren objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej, a inwestor otrzymał już zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Następnym krokiem inwestora będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac.

„Grunt na Medal” to konkurs Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji S.A., mający na celu identyfikację i promocję najlepszych terenów inwestycyjnych w poszczególnych regionach. Goleniowskie 17,64 ha dostrzeżono i nagrodzono już w 2007 roku. Od tego czasu władze Gminy Goleniów podjęły wiele prób sprzedaży tego terenu zarówno w całości, jak i w częściach. W ostatnim czasie ogłoszono trzy przetargi na zbycie Gruntu na Medal w całości. Pomimo żywego zainteresowania kilku inwestorów, dopiero z końcem lutego br. udało się rozstrzygnąć trzeci przetarg. Dzisiaj podpisano stosowny akt notarialny, a na konto Gminy wpłynęła cała należna kwota.

Menu serwisu