2016-11-15

Goleniów lata wysoko!

Dziewiąte miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin miejsko-wiejskich (na 611) i skok z 22. pozycji w stosunku do 2014 roku. Tak oceniono naszą gminę
w XIII Konkursie Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ranking od lat przygotowuje Politechnika Warszawska we współpracy z Fundacją Teraz Polska oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Powstaje pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Głównym celem projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów oraz promowania tego rozwoju na bazie opracowanych wzorców, czyli najlepszych przykładów.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. W tym roku posłużono się piętnastoma wskaźnikami, których analiza pozwoliła wyłonić gminy cechujące się najbardziej zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.

Goleniów błyszczy w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin miejsko-wiejskich, w towarzystwie m.in. Dziwnowa, Polkowic, Strykowa i Niepołomic. Odnotowaliśmy poprawę w większości z piętnastu wskaźników, w tym w liczbie pracujących na tysiąc mieszkańców (z 302 w 2014 r. na 322 w 2015), liczbie osób bezrobotnych na tysiąc mieszkańców (z -30 na -25) i liczbie podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców (ze 126 na 127). Imponujący skok Goleniów zanotował w obszarze wydatków na projekty inwestycyjne na mieszkańca (z 960 zł na 1842 zł). Cechuje nas również dodatnie saldo migracji, co oznacza, że więcej osób osiedla się w Gminie Goleniów, niż z niej wyjeżdża.

Statuetkę odebrał osobiście burmistrz Robert Krupowicz podczas wczorajszej gali w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Najbardziej cieszy mnie fakt, że wysoką pozycję w rankingu, ale i realną kondycję naszej gminy, zbudowaliśmy w oparciu o trwałe fundamenty. – powiedział burmistrz. Nie mamy ani bogactw naturalnych,
ani nadmorskiego położenia, gwarantującego sukces turystyczny. Naszym kapitałem są mieszkańcy gminy Goleniów, ich przedsiębiorczość i kreatywność.

Menu serwisu