2017-05-18

Cała prawda o norkach

Fermy norek dają pracę 50 000 osób. 10 000 osób zatrudnionych jest bezpośrednio na fermach. 40 000 osób zatrudnionych jest w firmach współpracujących z hodowcami norek.

Futrex w Żdżarach k. Goleniowa zatrudnia 105 pracowników, a w Goleniowskim Parku Przemysłowym Norpol daje pracę 380 osobom, NAFA 200 osobom i HG Poland 200 do 300 osobom.

Wszyscy używamy produktów naturalnych, jak np. buty, torebki, paski czy meble tapicerowane.

Norka jest zwierzęciem proekologicznym – naturalnym utylizatorem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z ubojni drobiowych i przetwórni rybnych.

Brak odbioru tych produktów ubocznych przez branżę hodowli norek spowoduje konieczność ich kosztownej utylizacji, co następnie spowoduje znaczne podwyżki cen drobiu i ryb.

Podczas hodowli norek każdy produkt, oraz produkt uboczny, zostaje wykorzystany.

Obornik, w przeciwieństwie do nawozów mineralnych, buduje strukturę gleby,
nie dopuszczając do obniżenia jej klasy bonitacyjnej.

Wszelkie hodowle chronią środowisko poprzez powstrzymywanie eksploatacji zasobów naturalnych.

Norki są zwierzętami gospodarskimi i tak samo jak drób, bydło i trzoda chlewna są hodowane w celu pozyskania z nich produktów dla człowieka.

Fermy norek przyczyniają się do aktywizacji obszarów wiejskich, dają zatrudnienie w rejonach o wysokim bezrobociu.

Budżet Państwa nie dopłaca do tej gałęzi produkcji rolnej.

Właściciele ferm oraz osoby na nich zatrudnione są płatnikami podatków do budżetu Państwa.

Futra sztuczne oraz inne wyroby z tworzyw sztucznych wytwarzane są z substancji ropopochodnych, które już na etapie produkcji powodują emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery.

Produkty sztuczne po zakończeniu eksploatacji zalegają setki lat na wysypiskach śmieci.

Używanie produktów biodegradowalnych, w tym naturalnych skór, przyczynia się do redukcji wytwarzania odpadów.

Tylko produkty pochodzenia naturalnego można nazwać produktami ekologicznymi.

Hodowcy norek wprowadzają certyfikację ferm skutkującą ujednoliceniem wysokich standardów hodowli.

73% Polaków popiera hodowle norek funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa.

Jest wiele mitów na temat hodowli norek, dlatego drzwi ferm norek są otwarte
przez cały rok, wystarczy umówić się na spotkanie.

 

Menu serwisu