2017-11-24

Budżet 2018

Ponad 196 mln zł dochodów, 238,5 mln zł wydatków, w tym 85,8 mln zł wydatków majątkowych – to podstawowe kwoty z projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2018. Prawie 25 mln zł zainwestowanych zostanie w infrastrukturę goleniowskich parków przemysłowych.

Zadanie, które w nieco dłuższej perspektywie podniesie atrakcyjność Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy, to opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Usługowej (150 tys. zł) i Produkcyjnej (80 tys. zł). Dzięki realizacji tych dróg, najprawdopodobniej w 2019 roku, uwolnionych zostanie około 10 ha nowych terenów inwestycyjnych, objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Na przyszły rok zaplanowano również budowę ulicy Bocznej (870 tys. zł) w okolicy Zakładu Aktywności Zawodowej, którego budowa trwa od lata br. Na ZAZ w przyszłorocznym budżecie zapisano 16,7 mln zł. Aż 9 mln zł z tej kwoty pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Listę inwestycji w GPP zamyka rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej (130 tys. zł).

W przyszłym roku swoje oblicze zmieni układ drogowy „małego parku przemysłowego”, we wschodniej części miasta. Zmodernizowana ul. Maszewska połączy się z przebudowanymi ulicami I Brygady Legionów i Zakładową (7 mln zł).

Menu serwisu