2017-12-20

8 km nowej ścieżki

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej łączącej Goleniowski Park Przemysłowy z Lubczyną. Zyskaliśmy prawie 8 km bezpiecznej drogi
dla rowerzystów.

Ścieżka ma nawierzchnię asfaltową o szerokości 2 m. Dokumentację projektową opracowała firma RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz, która w trakcie inwestycji sprawowała też nadzór nad pracami. Wykonawcą robót była firma Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ulica Prosta 26, Łozienica,
72-100 Goleniów. Prace rozpoczęły się 2 czerwca br., inwestycję zgłoszono do odbioru 14 grudnia.

Ścieżka została doprowadzona do granic Lubczyny. Trasa rowerowa przez samą miejscowość zostanie wykonana w ramach planowanej na przyszły rok przebudowy ulicy Lipowej w Lubczynie. Tę inwestycję wykona powiat środkami pozyskanymi z „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” oraz z dotacji od Gminy Goleniów.

Łączna wartość nowej ścieżki rowerowej to prawie 4 miliony złotych, 85% kosztów kwalifikowanych było finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Przeczytaj również:

Menu serwisu