2018-02-20

Węzeł Goleniów-Zachód do przebudowy

Pozytywny efekt kilkuletnich starań burmistrza Roberta Krupowicza o przebudowę węzła drogowego Goleniów-Zachód. Sam węzeł zostanie poszerzony, powstanie również zjazd do sporego obszaru gruntów dotąd pozbawionego dostępu do drogi publicznej.

Przebudowa węzła jest konieczna m.in. dla zapewnienia możliwości wywozu długich śmigieł produkowanych w goleniowskim zakładzie LM Wind Power (z tego samego powodu przebudowywane jest obecnie skrzyżowanie drogi wspomagającej GPP z drogą wojewódzką nr 111).

Przy okazji udało się rozwiązać problem dostępu do drogi publicznej dla sporego kompleksu gruntów między rzeką Iną, drogą S3 i przedłużeniem ulicy Wojska Polskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła swoje dotychczasowe stanowisko i wyraża zgodę na włączenie w obręb węzła drogowego Goleniów-Zachód dodatkowej drogi publicznej, która zapewni komunikację z wspomnianym wyżej kompleksem gruntów, stanowiących własność prywatną i w części gminną. Pozwoli to na zagospodarowanie dotychczasowych nieużytków i przekształcenie ich w tereny inwestycyjne.

Prace projektowe weźmie na siebie GDDKiA. Ta sama instytucja będzie również inwestorem całej inwestycji.

Menu serwisu