2021-04-14

25 lat Weber Polska

23.04.2021  Weber Polska Sp. z o.o. z Goleniowskiego Parku Przemysłowego dumnie obchodzi swoje 25-lecie istnienia. Firma została utworzona na bazie ponad 50-cio letniego doświadczenia Gerhard Weber Kunststoff- Verarbeitung GmbH i wspólnie tworzy międzynarodową Grupę Weber,  zatrudniającą ponad 600 osób i będącą światowym liderem na rynku w produkcji zbiorników  i urządzeń z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Na skutek dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz rosnącego zapotrzebowania na zbiorniki i aparaty z tworzyw sztucznych w roku 2010 firma przeniosła się ze Szczecina
do Goleniowskiego Parku Przemysłowego, co okazało się kolejnym kamieniem milowym w jej historii. Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia około 250 wysoko wykfalifikowanych pracowników i dysponuje  nowoczesnym parkiem maszynowym, a  tym samym stało się największym zakładem produkcyjnym należącym do Grupy Weber.

Co roku z zakładu w Goleniowie na różne strony świata wyjeżdża  blisko 3500 zbiorników znajdujących swoje zastosowanie, zarówno w licznych gałęziach  przemysłu od chemicznego i petrochemicznego, poprzez przemysł papierniczy, spożywczy, motoryzacyjny jak i w branży spożywczej i rolnictwie. Zbiorniki i instalacje Weber Polska nie tylko wspomagają procesy zachodzące w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, elektrowniach
i elektrociepłowniach, cynkowniach ogniowych i zakładach galwanicznych, ale też tych skutecznie wyposażają magazyny chemii, farmy rybne, biogazownie, czy centra badawczo rozwojowe. Wysoce wykwalifikowana kadra i profesjonalne podejście Pracowników sprawia, że dostarczane produkty spełniają najwyższe europejskie normy jakościowe.

Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom kadry zakład posiada m. in. uprawnienia TÜV, DIBT i UDT do wytwarzania, naprawy, modernizacji i wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania substancji żrących
i trujących. W celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów, zakład jest poddawany regularnym kontrolom przeprowadzanym m.in. przez Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu SLV, TÜV NORD Systems, DIBt.  Dodatkowo przedsiębiorstwo jest certyfikowane w zakresie wielu norm w tym: PN EN 1090, PN EN ISO 383, ISO 9001 oraz posiada dopuszczenia PZH.

Po 25-ciu latach możemy z czystym sumieniem podsumować, że ta historia 25-letniego sukcesu została zapisana przez wielu wyjątkowych Pracowników oraz zgrane i efektywne zespoły ludzkie. To oni sukcesywnie krok po kroku rozwijali przedsiębiorstwo doprowadzając je do poziomu lidera na rynku.

Tak więc dzisiaj dziękujemy wszystkim tym, którzy współtworzą ten zakład! Dziękujemy także lokalnym partnerom biznesowym, na których zawsze można liczyć, a także władzom lokalnym, którzy swoją aktywną postawą i działaniami promują i inspirują
do tworzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu. Bez nich wszystkich nie byłoby tej historii. Brawo Wy!

Menu serwisu