50 inwestorów
nie może się mylić

Park przemysłowy

 • 405 ha terenów inwestycyjnych
 • pełne uzbrojenie, biura na wynajem
 • specjalna strefa ekonomiczna
 • plan zagospodarowania przestrzennego
  (produkcja, składy i magazynowanie)
 • bezpośredni dostęp z autostrady
 • możliwość transportu wielkich gabarytów
 • 32 km od portu morskiego
 • 15 km od lotniska międzynarodowego SZZ
 • 204 km od lotniska międzykontynentalnego TXL
 • 4 km od kolei
 • bezpłatna komunikacja miejska
 • Zakład Aktywności Zawodowej
 • 50 inwestorów krajowych i zagranicznych

Gmina Goleniów

 • 34,4 tys. mieszkańców
 • 4,4 tys. przedsiębiorców
 • 35 km od Szczecina
 • 185 km od Berlina
 • 443 km2 powierzchni
 • 50% powierzchni pokrytej lasami
 • tradycje przemysłowe

Położenie

 • w sercu Europy
 • blisko Europy zachodniej
 • blisko Skandynawii
 • blisko Morza Bałtyckiego
 • na najkrótszej trasie łączącej zachodnią
  i wschodnią Europę (E-28)
 • na najkrótszej trasie łączącej kraje nordyckie
  ze środkową i południową Europą (E-65, E-59)

Dostęp

 • wszystkie rodzaje transportu
 • bezpośrednie połączenie
  z europejską siecią autostrad
 • połączenie autostradowe z Warszawą
 • porty morskie z Szczecinie i w Świnoujściu
 • terminal promowy w Świnoujściu
  (połączenia ze Szwecją)
 • lotnisko międzynarodowe w Goleniowie
 • lotnisko międzykontynentalne w Berlinie
  (2 godziny samochodem)

Kapitał ludzki

 • podaż pracy: gmina 0,5 tys., powiat 1,9 tys.,
  region 44 tys.
 • 37 tys. studentów w Szczecinie
 • dobra znajomość języka angielskiego
  i niemieckiego
 • rozwinięta kultura pracy
 • Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego

Zachęty

 • specjalna strefa ekonomiczna
 • maksymalna pomoc publiczna:
  35% nakładów inwestycyjnych
 • lokalne zwolnienia z podatku
  od budynków i budowli do 5 lat
 • narzędzia rynku pracy
 • fundusze UE (na poziomie centralnym
  i regionalnym)
 • 24/7, obsługa w Urzędzie Gminy i Miasta

Oferta

Działka nr 55/8

Powierzchnia działki: 1,7775 ha

Możliwość powiększenia terenu: nie

Specjalna strefa ekonomiczna: nie

Cena wywoławcza netto: 1,306,800 PLN

Cena netto za 1 m2: 73,52 PLN

Menu serwisu